[ баш биткә ]
Татарча текстларның орфографиясен онлайн тикшерү (бета версия)


          

ИГЪТИБАР:
Әлеге бит Татар телендәге текстлар орфографиясен тикшерү системасының мөмкинлекләре белән танышу өчен эшләнде.
CGI интерфейсын турыдан туры куллану рөхсәт ителми.