Татар теленең язма корпусында эзләү


Эзләү төрен сайлап, кирәкле сүзләрне языгыз:

Сүз 1:    A/a:   Ара 1:
Сүз 2:    A/a:   Ара 2:
Сүз 3:    A/a:   Ара 3:
Сүз 4:    A/a:   Ара 4:
Сүз 5:    A/a:   Ара 5:
Сүз 6:    A/a:  

Катлаулы морфологик эзләү (Кулланма, Теглар исемлеге)
N-граммалар (1≤N≤6) буенча эзләү (мәсәлән: "а*<n>", "(эшлә)", "*", "*т??", "", "")


 СҮЗ #  Сүзформа:
Лемма:
Сүзнең башы:
Сүздә бар:
Сүзнең азагы:
Баш һәм кече хәрефләрне аерып эзләү:
Алдагы сүзгә кадәр ара: тигез / алып кадәр

  Грамматик билгеләр

Ok Ябу