Татар теленең язма корпусында эзләү

Сүз, лемма һәм тамгалар А/а Ара

Катлаулы морфологик эзләү (Кулланма, Теглар исемлеге)
N-граммалар (1≤N≤6) буенча эзләү (мәсәлән: "а*<n>", "(эшлә)", "(ат*)", "*т??", "", "")

BETA: CQL корпуста эзләү системасын һәм POSIX киңәйтелгән регуляр берәмлекләрен куллану. [ Мисаллар... ]


 СҮЗ #  Сүзформа:
Лемма:
Сүзнең башы:
Сүздә бар:
Сүзнең азагы:
Баш һәм кече хәрефләрне аерып эзләү:
Алдагы сүзгә кадәр ара: тигез / алып кадәр

  Грамматик билгеләр

Ok Ябу
Powered by FastMorph