ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Татар теленең язма корпусында эзләү
Сүз, лемма һәм тамгалар А/а Ара

Катлаулы морфологик эзләү (Кулланма, Теглар исемлеге)
N-граммалар (1≤N≤6) буенча эзләү (мәсәлән: "а*<n>", "(эшлә)", "(ат*)", "*т??", "", "")

KWIC күрсәтү төрен куллану, ягъни җөмләләрне эзләнәсе сүз буенча тигезләү.
CQL корпуста эзләү системасын һәм POSIX киңәйтелгән регуляр берәмлекләрен куллану. [ Мисаллар... ]
Чыганакларны һәр җөмлә өчен аерым күрсәтү (иске стиль).

 
СҮЗ #  
Сүзформа:
Лемма:
Сүзнең башы:
Сүздә очрый:
Сүзнең азагы:
Баш һәм кече хәрефләрне аерып эзләү:
Алдагы сүзгә чаклы ара: дән
кадәр

  Грамматик билгеләр

Ok Ябу
Powered by FastMorph