ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Татар теленең язма корпусында эзләү
Катлаулы морфологик эзләү (Кулланма, Теглар исемлеге)
N-граммалар (1≤N≤6) буенча эзләү (мәсәлән: "а*<n>", "(эшлә)", "(ат*)", "*т??", "", "")

KWIC күрсәтү төрен куллану, ягъни җөмләләрне эзләнәсе сүз буенча тигезләү.
CQL корпуста эзләү системасын һәм POSIX киңәйтелгән регуляр берәмлекләрен куллану.
Чыганакларны һәр җөмлә өчен аерым күрсәтү (иске стиль).

  • word="^кеше.*"
  • word="кеше[мнс].+"
  • word="кеше[мң].{1,2}$"
  • word="кеше?" lemma="кеше" tag="<n><nom><pl>"
  • word="кеше.?" lemma="^кеше$" tag="<n><nom>"

 
СҮЗ #  
Сүзформа:
Лемма:
Сүзнең башы:
Сүздә очрый:
Сүзнең азагы:
Баш һәм кече хәрефләрне аерып эзләү:
Алдагы сүзгә кадәр ара: дән
кадәр

  Грамматик билгеләр

Ok Ябу
Powered by FastMorph